Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
navod_win_7

DOCENDO DISCIMUS

 

navod_win_7

Návod pro Windows 7

 

Předpoklady a varování

 • Váš počítač musí být vybaven WiFi rozhraním, které splňuje základní technické požadavky pro přístup do bezdrátové sítě eduroam, tj. musí podporovat zabezpečení a autentizaci protokoly WPA2 a EAP-PEAP (tj. nabídka v poli "Typ zabezpečení" na kartě "Zabezpečení" - viz bod 3 níže - musí obsahovat volbu "WPA2-podnikové").
 • Konfiguraci síťového zařízení a samotného připojení provádíte nástroji standardně dostupnými ve Windows, nikoliv nástroji výrobce bezdrátové karty (tj. pokud konfigurační menu nevypadají tak, jak na screenshotech níže, nebo nenabízejí uvedené konfigurační volby, je potřeba zkontrolovat, zda není nainstalována nadstavbová podpora bezdrátových sítí od výrobce bezdrátové karty a pokud ano, pak ji odinstalovat nebo alespoň vypnout).
 • Na bezdrátovém rozhraní máte ve vlastnostech TCP/IP protokolu nastaveny volby
  - Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky
  - Získat adresu serveru DNS automaticky.
 • U notebooků se při probuzení počítače z režimu spánku v některých případech bezdrátové připojení nemusí znovu aktivovat. Pokud provozujete svůj notebook na baterie a máte jej nastavený na úsporný režim bezdrátového adaptéru, může se stát, že po delším ponechání notebooku v klidu se bezdrátový adaptér odpojí od sítě, případně sníží výkon, aby šetřil proud. Při požadavku na přístup do internetu se pak adaptér musí znovu připojit a to může zabrat nějaký čas. Tomuto chování můžete zabránit změnou nastavení úsporného režimu (po kliknutí pravým tlačítkem na ikonu baterie v pravém dolním rohu, vybrat Nastavení napájení (Power options). Vyskočí vám nové okno, kde si můžete vybrat režim. U režimu, který máte aktivní (při provozu na baterie nejčastěji Úsporný režim) klikněte na Změnit nastavení plánu, objeví se vám nové okno, ve kterém vyberete Změnit rozšířené nastavení napájení. Znovu se vám zobrazí nové okno. V něm si najděte položku Nastavení bezdrátového adaptéru a změníte hodnotu u položky Na baterie na hodnotu Maximální výkon.
 • Upozorňujeme, že notebooky zpravidla mají (často někde na boku) fyzický (v případě Windows 8 a vyšších i čistě softwarový) přepínač, kterým lze zcela zapnout nebo vypnout bezdrátový adaptér v počítači - v případě, kdy v seznamu síťových adaptérů při konfiguraci nevidíte žádný bezdrátový adaptér, doporučujeme zkontrolovat nastavení tohoto přepínače, a ujištění se, že je přepnut do polohy "zapnuto".
 • Před započetím konfigurace podle tohoto návodu striktně doporučujeme na počítač nainstalovat všechny dostupné důležité aktualizace! Jejich součástí totiž je mj. doinstalování
  a) potřebného kořenového certifikátu "Digicert Assured ID Root CA", který je nezbytný pro úspěšné ověření autenticity RADIUS serveru, kterému uživatel při autentizaci předává své autentizační údaje a
  b) oprava software pro autentizaci (tzv. supplicanta), bez které i při zadání správných autorizačních údajů vůbec k připojení nedojde a místo toho se okno pro zadání autorizačních údajů objeví ihned znovu! .

Postup nastavení

 1. Jděte na volbu Spravovat bezdrátové sítě postupem uvedeným na následujícím obrázku (začněte buď kliknutím na nabídku Start, nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu sítí v pravém dolním rohu - obrázek ukazuje oba postupy):
 2. Klikněte na Přidat:
 3. Zvolte Ručně vytvořit síťový profil:
 4. V poli Název sítě zadejte eduroam. V menu Typ zabezpečení zvolte WPA2-podnikové a v menu Typ šifrování zvolte AES (tj. nejvyšší stupeň zabezpečení, je nutná HW i SW podpora). Zaškrtněte Vytvořit připojení automaticky a pokračujte dále kliknutím na Další:
 5. Po přidání sítě přejděte na Změnit nastavení připojení:
 6. V záložce Připojení zaškrtněte Připojit automaticky, pokud je tato síť v dosahu:
 7. V záložce Zabezpečení upravte další nastavení podle následujícího obrázku:
  • v poli Typ zabezpečení vyberte WPA2-podnikové a v poli Typ šifrování vyberte AES,
  • zkontrolujte, že jako Metoda ověřování v síti je zvolen Microsoft: Protokol PEAP (Protected EAP) a pokračujte kliknutím na Nastavení (otevře se nové okno Vlastnosti protokolu Protected EAP),
  • zaškrtněte Ověřit certifikát serveru a ve výběru certifikátů zaškrtněte certifikát Digicert Assured ID Root CA (pokud jej v seznamu nevidíte, pak pravděpodobně nemáte nainstalovány potřebné aktualizace. Dočasným řešením je certifikát nainstalovat, jak postupovat, je uvedeno na stránce ke kořenovému cerifikátu,
  • zaškrtněte Připojit k těmto serverům a do pole hned pod touto volbou vepište radius1.unob.cz,
  • zaškrtněte Nezobrazovat výzvu k ověření nových serverů nebo důvěryhodných certifikačních autorit,
  • v poli Vyberte metodu ověřování v síti zvolte Zabezpečené heslo (EAP-MSCHAP v2) a kliknutím na tlačítko Konfigurovat vyvolejte dialog vlastností. V něm odškrtněte Automaticky použít mé uživatelské jméno a heslo... a potvrďte kliknutím na OK,
  • zavřete okno Vlastnosti protokolu Protected EAP kliknutím na OK a pokračujte kliknutím na nové okno, viz níže, Upřesnit nastavení.
 8. V záložce Nastavení protokolu 802.1X zaškrtněte Zadejte režim ověřování a vyberte Ověření uživatele nebo počítače. V záložce Nastavení protokolu 802.11zaškrtněte Povolit ukládání klíče PMK (Pairwise Master Key) do mezipaměti a klikněte na OK:
 9. Klikněte na ikonu sítě v pravém dolním rohu. Pokud se nacházíte v blízkosti některého z PŘÍSTUPOVÝCH BODů sítě eduroam, objeví se název této sítě v seznamu nalezených sítí, jak vidět z následujícího obrázku. Vyberte síť eduroam a klikněte na Připojit. Pokud vše řádně proběhne, mělo by to vše dopadnout tak, jak vidíte na obrázku.
 10. Pokud se z vašeho počítače připojujete poprvé nebo pokud jste si změnili heslo do ISUO, objeví se po volbě Připojit výzva k zadání jména a hesla. Uživatelské jméno zadejte ve tvaru login@unob.cz, kde login je vaše přihlašovací jméno do ISUO (např. novotnyp). Heslo zadejte stejné, jaké používáte do ISUO. Po kliknutí na OK by se měl status ikony v pravém dolním rohu po najetí kurzorem myši na něj změnit na Připojeno, jak vidíte na obrázku výše.
  .
  Doporučujeme k přečtení na stránce Časté dotazy sekci K bezpečnostním rizikům.
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
 • Tweetujeme
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
 • Jsme na Facebooku
 • Webová alba Picasa