Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
navod_win_8

DOCENDO DISCIMUS

 

navod_win_8

Návod pro Windows 8, 8.1

 

Předpoklady a varování

 • Váš počítač musí být vybaven WiFi rozhraním, které splňuje základní technické požadavky pro přístup do bezdrátové sítě eduroam, tj. musí podporovat zabezpečení a autentizaci protokoly WPA2 a EAP-PEAP (tj. nabídka v poli "Typ zabezpečení" na kartě "Zabezpečení" - viz bod 3 níže - musí obsahovat volbu "WPA2-podnikové").
 • Konfiguraci síťového zařízení a samotného připojení provádíte nástroji standardně dostupnými ve Windows, nikoliv nástroji výrobce bezdrátové karty (tj. pokud konfigurační menu nevypadají tak, jak na screenshotech níže, nebo nenabízejí uvedené konfigurační volby, je potřeba zkontrolovat, zda není nainstalována nadstavbová podpora bezdrátových sítí od výrobce bezdrátové karty a pokud ano, pak ji odinstalovat nebo alespoň vypnout).
 • Na bezdrátovém rozhraní máte ve vlastnostech TCP/IP protokolu nastaveny volby
  - Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky
  - Získat adresu serveru DNS automaticky.
 • U notebooků se při probuzení počítače z režimu spánku v některých případech bezdrátové připojení nemusí znovu aktivovat. Pokud provozujete svůj notebook na baterie a máte jej nastavený na úsporný režim bezdrátového adaptéru, může se stát, že po delším ponechání notebooku v klidu se bezdrátový adaptér odpojí od sítě, případně sníží výkon, aby šetřil proud. Při požadavku na přístup do internetu se pak adaptér musí znovu připojit a to může zabrat nějaký čas. Tomuto chování můžete zabránit změnou nastavení úsporného režimu (po kliknutí pravým tlačítkem na ikonu baterie v pravém dolním rohu, vybrat Nastavení napájení (Power options). Vyskočí vám nové okno, kde si můžete vybrat režim. U režimu, který máte aktivní (při provozu na baterie nejčastěji Úsporný režim) klikněte na Změnit nastavení plánu, objeví se vám nové okno, ve kterém vyberete Změnit rozšířené nastavení napájení. Znovu se vám zobrazí nové okno. V něm si najděte položku Nastavení bezdrátového adaptéru a změníte hodnotu u položky Na baterie na hodnotu Maximální výkon.
 • Upozorňujeme, že notebooky zpravidla mají (často někde na boku) fyzický (v případě Windows 8 a vyšších i čistě softwarový) přepínač, kterým lze zcela zapnout nebo vypnout bezdrátový adaptér v počítači - v případě, kdy v seznamu síťových adaptérů při konfiguraci nevidíte žádný bezdrátový adaptér, doporučujeme zkontrolovat nastavení tohoto přepínače, a ujištění se, že je přepnut do polohy "zapnuto".
 • Před započetím konfigurace podle tohoto návodu striktně doporučujeme na počítač nainstalovat všechny dostupné důležité aktualizace! Jejich součástí totiž je mj. doinstalování
  a) potřebného kořenového certifikátu "Digicert Assured ID Root CA", který je nezbytný pro úspěšné ověření autenticity RADIUS serveru, kterému uživatel při autentizaci předává své autentizační údaje
  b) možnosti pomocí grafického rozhraní odstranit již dříve ručně zkonfigurovaný profil bezdrátového připojení.

Postup nastavení

 1. Jděte na volbu Nastavit nové připojení nebo síť postupem uvedeným na následujícím obrázku (začněte buď stisknutím WinKey + I a kliknutím na volbu Ovládací panely v liště vpravo pokračujte přes Síť a Internet a Centrum síťových připojení a sdílení, nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu sítí v pravém dolním rohu, a poté na Otevřít centrum síťových připojení a sdílení - obrázek ukazuje oba postupy):
 2. V nově zobrazeném okně Nastavit připojení nebo síť zvolte Ručně připojit k bezdrátové síti a klikněte na tlačítko Další.
 3. V poli Název sítě zadejte eduroam. V menu Typ zabezpečení zvolte WPA2-podnikové. V poli Typ šifrování se poté musí objevit AES (tj. nejvyšší stupeň zabezpečení, nutná je HW i SW podpora). Zaškrtněte Vytvořit připojení automaticky a pokračujte dále kliknutím na Další:
 4. Po přidání sítě klikněte na Změnit nastavení připojení:
 5. V záložce Připojení zaškrtněte Připojit automaticky, pokud je tato síť v dosahu a pokračujte kliknutím na záložku Zabezpečení:
 6. V záložce Zabezpečení upravte další nastavení podle následujícího obrázku:
  • v poli Typ zabezpečení vyberte WPA2-podnikové a v poli Typ šifrování vyberte AES,
  • zkontrolujte, že jako Metoda ověřování v síti je zvolen Microsoft: Protokol PEAP (Protected EAP) a pokračujte kliknutím na Nastavení (otevře se nové okno Vlastnosti protokolu Protected EAP),
  • zaškrtněte Ověřit identitu serveru ověřením certifikátu a ve výběru certifikátů zaškrtněte certifikát Digicert Assured ID Root CA (pokud jej v seznamu nevidíte, pak pravděpodobně nemáte nainstalovány potřebné aktualizace. Dočasným řešením je certifikát nainstalovat, jak postupovat, je uvedeno na stránce ke kořenovému cerifikátu,
  • zaškrtněte Připojit k těmto serverům a do pole hned pod touto volbou vepište radius1.unob.cz,
  • v poli Oznámení před připojením vyberte volbu Nežádat uživatele o autorizaci nových serverů nebo důvěryhodných certifikátů,
  • v poli Vyberte metodu ověřování zvolte Zabezpečené heslo (EAP-MSCHAP v2) a kliknutím na tlačítko Konfigurovat vyvolejte dialog vlastností. V něm odškrtněte Automaticky použít mé uživatelské jméno a heslo... a potvrďte kliknutím na OK,
  • zavřete okno Vlastnosti protokolu Protected EAP kliknutím na OK a pokračujte kliknutím na nové okno, viz níže, Upřesnit nastavení.
 7. V záložce Nastavení protokolu 802.1X zaškrtněte Zadejte režim ověřování a vyberte Ověření uživatele.
  V záložce Nastavení protokolu 802.11 zkontrolujte zaškrtnutí volby Povolit ukládání klíče PMK (Pairwise Master Key) do mezipaměti a klikněte na OK:
 8. Nyní můžete všechna dialogová okna zavřít.
  Pro úspěšné připojení, jak je popsáno dále, se musíte nacházet v blízkosti některého z PŘÍSTUPOVÝCH BODů sítě eduroam.
  Klikněte levým tlačítkem myši na ikonu bezdrátové sítě v pravém dolním rohu (nebo stiskněte WinKey+I a v zobrazené liště dole klikněte na Dostupné). Ve vyvolaném okně Sítě v modrém pruhu vpravo vyberte síť eduroam, zaškrtněte Připojovat automaticky. K síti se připojíte kliknutím na Připojit:
  /li>
 9. Pokud se z vašeho počítače připojujete poprvé nebo pokud jste si změnili heslo do ISUO, objeví se výzva k zadání jména a hesla.
  Uživatelské jméno (tzv. "identita") zadejte ve tvaru login@unob.cz, kde login je vaše přihlašovací jméno do ISUO (např. novotnyp). Heslo zadejte stejné, jaké používáte do ISUO.
 10. V případě, že jste zadali správnou identitu i heslo, by se po kliknutí na OK mělo pod nápisem eduroam v seznamu sítí objevit Připojeno:
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
 • Tweetujeme
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
 • Jsme na Facebooku
 • Webová alba Picasa